دوره‌ی مبانی بازارها و نهادهای مالی

اپیزود بیست و ششم: کنج‌کاوی سازمان‌یافته

تو این قسمت، به اهمیت یادگیری اصولی سرمایه‌گذاری و همچنین به معرفی دوره “مبانی بازارها و نهادهای مالی” اینوست‌پلاس می‌پردازیم. فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طبق الگوهای مشخصی به وجود میان و از بین میرن. بیشتر این الگوها، در گذشته شناخته‌شده و توسط افراد مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ بنابراین نیاز نیست این الگوها رو کشف کنیم؛ بلکه کافیه تجربه گذشتگان رو مطالعه کنیم و به دنبال الگوهای شناخته شده سرمایه‌گذاری کنیم. سه نکته مهم درباره دوره مبانی بازارها و نهادها در این اپیزود مطرح می‌شه: اول این‌که مثال از الگوهای پرکاربرد و شناخته شده در بازارهای مالی و روش صحیح یاد گرفتن الگوهای مشابه آورده می‌شه؛ دوم به اهمیت آشنایی و درک الگوها در انجام سرمایه‌گذاری‌های بهتر و دقیق‌تر پرداخته می‌شه و در نهایت در نکته سوم به معرفی دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی و تاثیر این دوره بر یادگیری درست و اصولی سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

اپیزود بیست و ششم اینوست پلاس

از کجا بشنویم؟

خبرنامه اینوست پلاس

ایمیل‌تان را وارد کنید تا از انتشار آخرین اپیزودها و پست‌های مجله اینوست پلاس مطلع شوید.