۲۰ آبان ۱۳۹۸

با وال استریت آشنا شوید!

وال‌استریت یکی از خیابان‌های معروف نیویورک است و بازار بورس نیویورک در این خیابان قرار دارد.